Pelkän työttömyyskassan sijasta omaan tutkintopohjaiseen liittoon kuuluminen on osoitus siitä, että arvostat omaa korkeaa koulutustasi. Haluat kuulua ammatti-identiteettisi jakavien joukkoon. Pitkäjänteinen ammattijärjestötoiminta on korkeakoulutettujen vakuutus arvostuksen ja aseman säilyttämiseksi niille kuuluvalla tasolla.  
Liittoon järjestäytyneet Vain työttömyyskassan jäsenet
Työttömyyskassan jäsenyys
Ammattiliiton jäsenyys
Apua työsopimuksen solmimiseen ja tulkintaan
Työehtosopimusten solmiminen ja valvonta
Luottamusmiehen / yhteyshenkilön palvelut ja tuki
Palkkaneuvonta, palkkatilastointi
Neuvonta työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä (mm. vuosiloma-, työaika-, verotus- ja sosiaaliturvakysymyksissä)
Oikeusturvavakuutus työsuhdeasioissa
Ammatillinen vastuuvakuutus työsuhdeasioissa
Neuvoja ulkomaille töihin lähteville
Palvelua yrittäjille ja ammatinharjoittajille
Vapaa-ajan tapaturmavakuutus
Vapaa-ajan matkustajavakuutus
Vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutukset eivät koske SEFEn tai Lakimiesliiton jäsenyyttä.

Oman tutkinnon mukainen ammattilehti kerran kuussa
Erinomaisia alennuksia muista ammattilehdistä
Koulutuksia jäsenkunnalle (mm. esimieskoulutus, asiantuntijakoulutus, urakoulutuksia, jne.)
Kursseja luottamusmiehille ja toiminnasta kiinnostuneille
Oman koulutuksesi tasosta ja laadusta huolehtiminen
Jatkokoulutuksen kehitykseen vaikuttaminen
Ammatillisen asemasi ja arvostuksen valvonta
Ammatti- / tutkintotunnukset, kuten sormus, lakki jne.
Matka- ja majoitusalennuksia
Polttoainealennukset
Jäsenmaksualennus sosiaalisista syistä (esim. varusmiehet, työttömät, eläkeläiset, äityslomalaiset, opiskelijat, jne.)